Cassava (cyangugu)

0
(0)
0 371
RWF 650
20 kg
Fresh Cassava
Free Shipping
1 Hour
PRODUCT CONDITION IBIGENGA IKI GICURUZWA
CASSAVA IMYUMBATI MYIZA
BENEFITS OF EATING CASSAVA IBYIZA BYO KURYA  IMYUMBATI
Cassava is rich in vitamin C Imyumbati ikungahaye kuri vitamine C.
Protection Against Liver Cancer Kurinda Kanseri Yumwijima
N.B; WE DELIVER ONLY FROM 2 KG  AND ABOVE IKITONDERWA: TUKUZANIRA GUHERA KUBIRO 2 KUZAMURA

 

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!