Yams(amateke yumweru)

0
(0)
0 693
RWF 1,100
50 kg
yams
Free Shipping
1 Hour
PRODUCT CONDITION IBIGENGA IKI GICURUZWA
YAMS AMATEKE
BENEFIT OF EATING YAMS IBYIZA BYOKURYA  AMATEKE
Yams have minerals also include vitamin C amateke afite imyunyu ngugu irimo vitamine C
Yam Helps Treat Diabetes amateke afasha kuvura Diyabete

 

No reviews found.

No comments found for this product. Be the first to comment!